B’ e P an t-siathamh litir deug den aibidil Laidinneach, agus an ceithreamh litir deug ann an aibidil na Gaidhlig. Tha seann-ainm aige sa Ghàidhlig – “Beith-bhòg” (B-bhòg).

Thàinig an litir seo gu fadalach gu aibidil na Gàidhlig, à Cuimris. Air sgàth sin, 's e faclan-iasaid a bu mhotha a bhios a' toiseachadh le "p".

P
P
Aibidil Ròmanach
Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz