Tha Monadh Ochail eadar Sruighlea, Ceann-Rois agus Peairt.

Monadh Ochail bho Tulach Cultraidh.