'S e bun-bheachd cràbhach a th' ann an Latha a' Bhreitheanais. Tha Latha a' Bhreitheanais cudromach anns na creideamhan Crìosdal, ann an Ioslam agus ann an Iùdhachd cuideachd.

Latha a' Bhreitheanais le William Blake

Anns a' chreideamh Chrìosdail, thathar dhen bheachd gum bi Ìosa Crìosd a' breithneachadh a h-uile neach gu pearsanta.

Sgrìobh am bàrd Dùghall Bochanan an dàn ainmeil leis an ainm "Latha a' Bhreitheanais".