ʼS e baile sa sgìre Cinn Tàile de sgìre Loch Aillse a tha ann an Inbhir Ìonaid. Tha an t-ainm aʼ tighinn bho Inbhir Dhuinnid, aʼ ciallachadh “beul na h-aibhne duinne” (ruaidhe).

Inbhir Ìonaid
Talla Coimhearsnachd

Tha Inbhir Ìonaid air taobh tuath Loch Dhubhthaich, faisg air ceann an loch, mu thrì km iar-thuath air Drochaid Seile. ʼS e Leitir Choill a chanar ris an sgìre mun cuairt.

Chaidh an làmh-sgrìobhainn ainmeil Làmh-sgrìobhainn Fheàrnaig a sgrìobhadh eadar 1688 agus 1693 le Donnchadh nam Pìos (Donnchadh MacRàth) bho Inbhir Ìonaid.

Ceanglaichean a-machDeasaich