'S e buidheann de dh’eileannan anns an Roinn Charaibeach a tha anns na Greater Antilles. Tha iad nan laighe deas air Florida eadar a’ Mhuir Chairibianach agus an Cuan Siar. Anns an taobh a deas tha na Lesser Antilles.

Na Greater Antilles (uine) anns a' Chairibian

'San eachdraidh bha na Greater Antilles glè chudthromach airson cùmhachd na mara. Bha uidh mhòr aig an Spàinn, an Fhraing agus an Rìoghachd Aonaichte na h-eileanan a ghabhail a- steach an rìoghachd aca. Mar sin dheth bha tòrr chogaidhean ann.

Seo iad:

Na h-eileanan Greater Antilles