Tha Duaisean Gàidhlig na h-Alba 'na shreath de dhuaisean a tha 'gam buileachadh air daoine a rinn obair mhòr a chum math na Gàidhlig. Chaidh an stèidheachadh 's tha iad 'gan ruith le Bòrd na Gàidhlig ann an com-pàirteachas le Media Scotland (gu sònraichte an Daily Record) le maoineachadh o Foghlam Alba agus Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean is taic Comhairle nan Eilean Siar.[1][2]

Cathy NicDhòmhnaill a' toirt seachad Duaisean na Gàidhlig 2014

Buannaichean nan duaisean deasaich

2016[3] deasaich

Air a thoirt dha Roinn
Seumas Watson Sàr dhuais na Gàidhlig
Anna NicSuain Urram nan Gàidheal
CnES Museum nan Eilean Duais eaconamach na Gàidhlig
Shannon Cowie Tosgaire òg na bliadhna
Theatre gu Leòr An duais ealain ⁊ chultarach
B’ eòlach do Sheanair air Duais coimhearsnachd, dualchas ⁊ turasachd
Àdhamh Ò Broin An duais eadar-nàiseanta
Ruairidh MacIlleathain Duais airson innleachdas ann am foghlam Gàidhlig
Beag air Bheag Duais luchd-ionnsachaidh
Siuthad! An duais airson tachartais

2015[4] deasaich

Air a thoirt dha Roinn
An t-Ollamh Iain MacAonghais Sàr dhuais na Gàidhlig
Cuach na Cloinne An duais spòrs
Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath Duais eaconamach na Gàidhlig
Linda NicLeòid Tosgaire òg na bliadhna
Pròiseact nan Ealan An duais ealain ⁊ chultarach
Ainmean-Àite na h-Alba Duais coimhearsnachd, dualchas ⁊ turasachd
Ceòlas An duais eadar-nàiseanta
e-Stòras Duais airson innleachdas ann am foghlam Gàidhlig
Ceitidh Nic a' Ghobhainn Duais luchd-ionnsachaidh
Fèis Bhlas An duais airson tachartais

2014[4] deasaich

Air a thoirt dha Roinn
Ceitidh Anna 'Nan' NicDhòmhnaill Sàr dhuais na Gàidhlig
Dolina Ross An duais spòrs
Ceòlas Duais eaconamach na Gàidhlig
Coinneach Mac a' Ghobhainn Tosgaire òg na bliadhna
Gairm nan Gàidheal An duais ealain ⁊ chultarach
Comunn Eachdraidh Nis Duais coimhearsnachd, dualchas ⁊ turasachd
Mìcheal Bauer An duais eadar-nàiseanta
Laura Howitt Duais airson innleachdas ann am foghlam Gàidhlig
Jackie Mullen Duais luchd-ionnsachaidh
Deasbad BT Alba An duais airson tachartais

2013[4] deasaich

Air a thoirt dha Roinn
Beathag Mhoireasdan Sàr dhuais na Gàidhlig
Colm Ó Rua An duais spòrs
Fiona Dunn Duais nan iomairtean san àite obrach
Alasdair Mac a' Phì Tosgaire òg na bliadhna
Caimbeulaich Ghrìp An duais ealain ⁊ chultarach
Coimhearsnachd Shiaboist còmhla ri Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais Duais coimhearsnachd, dualchas ⁊ turasachd
Mìcheal Klevenhaus An duais eadar-nàiseanta
Leabhar reasabaidhean Clas 4/5 Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis Duais airson innleachdas ann am foghlam Gàidhlig
Gàidhlig Dhùn Phris is Ghall-Ghàidhealaibh Duais luchd-ionnsachaidh
Na Mo Chuid Aodaich An duais airson tachartais

Faic cuideachd deasaich

Tùsan deasaich

  1. Lynas, Lisa: “Rewarding all aspects of the Gaelic language and culture across the length and breadth of the country.”. Duaisean Gàidhlig na h-Alba. Air a thogail 15mh dhen Dàmhair 2014.
  2. Bòrd na Gàidhlig to sponsor Gaelic Awards”. Sabhal Mòr Ostaig. Air a thogail 15mh dhen Dàmhair 2014.
  3. http://www.scottishgaelicawards.co.uk/2016-winners-gaelic.html
  4. 4.0 4.1 4.2 Duaisean Gàidhlig na h-Alba: Geàrr-liostaichean is Luchd-buannachaidh”. Scottish Gaelic Awards. Air a thogail 15mh dhen Dàmhair 2014.

Ceanglaichean a-mach deasaich