Cunglach, seòrsa lag fada, cumhang. Tha e nas lugha na gil agus gleann.