Tha mi os cionn eadar-theangachadh na h-eadar-aghaidh agus a' sgioblachadh nan teamplaidean. Tha mi cuideachd ag amas barrachd a chur ri roinn na cobharach.

Duilleag far an cuir mi nithean fo dheuchainn.