'S e clachairclach) neach a tha ag obair le cloich agus clachan-chreadha, air neo a tha a' togail thaighean, toglaichean s' a leithid. Mar as àbhaist 's ann dhan chlas-obrach a bhuinneas a' mhòr-chuid dhe na greusaichean, leis gur e ciùird a th' annta. A dh'aindeoin sin, a cuid dhaibh ann a bhuinneas dhan a' bhùirdeasachd, ma bhios companaidh aca.

Tuathanaich

deasaich

Iomraidhean

deasaich