Is e còcaireachd deasachadh bidh. Is iomadh dòighean is urrainn dhuit còcaireachd: praidheadh, bruich, fuineadh ⁊c. Canar còcaire ris an neach a tha an sàs ann an còcaireachd.

Biadh

Còcairean Ainmeil deasaich

Prògraman còcaireachd deasaich