Uisge goileach

Tha bruich na dheasachadh bidh ann an uisge goileach.