Is i Beinn na Gucaig beinn bheag (500m a dh'àirde) Abrach, air taobh deas Blàr mac Faoilteach, faisg air a' Ghearasdan. Tha i os cionn lochan Lunn Dà Bhrà agus faisg air Sròn Garbh, Meall nan Clèireach, agus Druim Earbainn.