'S e bòrd-geal a tha air bòrd geal air an sgrìobh thu le peann dathte sònraichte. B’ àbhaist do bòrd-dubh a bhith nas cumanta ach air sgàth gun robh stùr cailce trioplaideach, thàinig buird-geal a-staigh. Tha iad glè chumanta sna sgoiltean.

Bòrd-geal