Tha peann na innleachd airson sgrìobhaidh le dubh, le bior meatailt.

Peann