'S e bòrd-dubh a tha air bòrd dubh air an sgrìobh thu le cailc. Tha a’ mhòrchuid air falbh a-nis, agus nan àite buird-geal, air sgàth gu bheil stùr cailce trioplaideach. B’ àbhaist dhaibh a bhith cumanta sna sgoiltean.

Bòrd-dubh