Tha bàta-iasgaich na bhàta às am bi daoine ag iasgach.

Bàta-iasgaich

Nì cuid astar mòr, m.e. iasgaichidh bàtaichean Ruiseanach anns a’ Chuan Siar, agus bàtaichean Coirianach anns a’ Chuan a Deas.