Is iasgair neach a chosnas a bheo-shlainte le faighinn iasg a mach as bùrn neo sal. Is iasgaireachd gnìomh iasgair.

Iasgairean anns na h-Innseachan
John George Brown: Waiting for a Bite, Central Park

Iasgaireachd an Albann Deasaich

Is e iasgaireachd na mara an seòrsa iasgaireachd as cudthromaiche do dh'eaconomaidh na h-Alba, agus tha na prìomh-bhailtean iasgaich air taobh sear na duthcha. Tha Am Broch agus Ceann Phadruig na bailtean iasgaich as cudthromaiche ann an Alba 's an latha an-diugh.

Eisg Deasaich

Maoran Deasaich

Faic cuideachd Deasaich

Ceanglaichean a-mach Deasaich