B’ e ath-bheothachadh na h-Alba gluasad cultarail ann an Alba, anns a’ mheadhain den 20mh linn. Rinn sgrìobhadair Frangach an t-ainm “Renaissance Écossais”. Bha a’ mhòrcuid de na sgrìobhadairean, gu h-àraid, nam bàird.

Leabharlan Scottish Poetry Library, Crichton's Close, Dùn Eideann

Buill ainmeilDeasaich