Chaidh Leabharlann Bàrdachd na h-Alba (Beurla: Scottish Poetry Library) a chur air bonn sa bhliadhna 1984 leis a’ bhana-bhàrd Tessa Ransford. Bho 1999 tha an Leabharlann air a bhith an togalach ùr aig 5 Crichton’s Close, far an Canongate ann an Dùn Éideann.

Leabharlann Bàrdachd na h-Alba, Crichton's Close, Dùn Eideann.

Ceanglaichean a-mach deasaich