'S e prògram telebhisean nan naidheachdan Albannach ann an Gàidhlig bhon BBC Alba a tha ann an An Là . Tha e air BBC Alba aig ochd uairean feasgar gach là.

PreseantaireanDeasaich

PresentersDeasaich

SpòrsDeasaich

An t-sìdeDeasaich

Luchd-naidheachdDeasaich

Tha luchd-naidheachd aig An Là air feadh Alba. Tha iad ann Steòrnabhagh, Inbhir Nis, Port Rìgh agus Glaschu.

SteòrnabhaghDeasaich

 • Tormod Caimbeul
 • Alasdair MacAmhlaigh
 • Catriona NicIlleathain

Earra-GhàidhealDeasaich

 • Doneil MacLeòid

An t-Eilean SgitheanachDeasaich

 • Iain MacDiarmaid

UibhistDeasaich

 • Eilidh NicAsgaill

Inbhir NisDeasaich

 • Calum Dòmhnallach
 • Eilidh NicLeòid
 • Dòmhnaill Moireasdan
 • Mairi Rodgers

Parlamaid na h-AlbaDeasaich

 • Mìcheal MacNèill
 • Niall O' Gallacher

GlaschuDeasaich

 • Morna NicLeòid

Ceangal a-machDeasaich