Bhualadh an far-ainm El Campesino air Valentin Gonzalez Gonzalez (1904-1983) le poilis na Spàinne nuair a chuireadh e an greim airson toirt taic do stailc nan sgalaig ann an 1919. Nas anamoch, bha e na h-oifigear anns an Arm Poblachdach ré Cogadh Sìobhalta na Spàinne. Anarcach a bha 's an athair aige nuair a bha an Spàinn fo aintighearnas riaghail ach ghluais El Campesino do chreideas nan co-muineaich

SgrìobhaidheanDeasaich

Cunntas Bheatha: "Èisdibh a Chàirdean: Beatha is Bas anns an CCCP" (Spàinntis 1951, Beurla 1952)