Se ugan a tha air an roinn as uachdaraiche den bhroilleach. Se cnàmh an ugain air an cnàmh an roinn thoisich do ghualainn.