'S e tuathanachtuath) neach a tha ag obair ann an àiteachas neo tuathachanas, a' toirt dhuinn ar cuid bìdh. Cleachdar facal eile, croitear, airson neach a tha na thuathanach ann an croit agus a tha ag obair fo Achd na Croitearachd (1886). Mar as àbhaist an Alba, coisinnidh tuathanach eadar £20,000 agus £50,000 gach bliadhna.[1] 'S ann ann an sgìre dhùthchail a bhios tuathanaich a' fuireach ann.

Tuathanaich deasaich

Iomraidhean deasaich

  1. National Careers Service