Saoil an robh thu a' lorg eilean Trianaid?

Trianaid

Tha Trianaid, ann an Crìosdaidheachd, a’ ciallachadh na trì pàirtean den Dia aca: an t-Athair, am Mac (Ìosa), agus an Spiorad Naomh.