'S e an Spiorad Naomh an treas pearsa den Trianaid, gu h-àraid anns na h-eaglaisean Crìosdaidheachd, am measg na h-eaglaise Caitligich, na h-eaglaise Orthodox, agus a-measg mòran eaglaisean Pròstanach. Ach is e Dia a-mhàin a tha anns na trì pearsannan seo.

An Spiorad Naomh