Tha Stac Biorach na sgeir/stac ann an Hiort.

Stac Biorach air an taobh chli.