Is docha gu bheil sibh a' lorg Boraraigh, Uibhist a Tuath

Cleitean MacPhaidein

Tha Boraraigh (Beurla: Boreray) na eilean ann an Hiort. Tha Stac an Àrmainn agus Stac Lì ri taobh.