'S e Sràid nam Prionnsan an sràid ainmeil is stòite ann an Dùn Èideann.

Sràid nam Prionnsan