Is dòcha tha thu lorg reul-eòlas (astronomy)

Speuradaireachd: fàisneachd a chleachdas reultan agus planaidean.

Speuradaireachd a-rèir an fhaclair deasaich

Speuradaireachd deasaich

A-rèir Richard Cox [1] ' s e speuradaireachd

  • a' rannsachadh mar a dh’fhaodadh buaidh a bhith aig planaidean agus reultan air ar beatha.

Reul-eòlas deasaich

A-rèir Richard Cox [2] 's e reul-eòlas

Tha e cudthromach iomsgaradh soilleir a dhèanamh eadar reul-eòlas a tha na saidheans, agus speuradaireachd. Tha mòran daoine ann nach tuig an difir eadar reul-eòlas agus speuradaireachd (fiosachd a-rèir suidheachadh nam planaidean agus nan reultan). Is fìor saidheans an reul-eòlas, ach is geaslanachd agus baoth-chreideamh an speuradaireachd. Is ann ro chumanta mì-thuigse mu dheidhinn an dà chuspair seo fhathast.

Anns a' Bheurla, tha na faclan "astronomy" agus "astrology" coltach ri chèile, agus is tric na h-àmannan a tha reul-eòlaiche gan eadar-dhealaicheadh. Aig aon àm, leis an fhirinn innse, b'e reul-eòlas agus speuradaireachd an aon rud, ach tha sin fada falbh.

Speuradaireachd agus Crios Greine deasaich

Iomraidhean deasaich

  1. Richard A.V. Cox, Brigh nam Facal.ISBN 0-903204-21-5
  2. Richard A.V. Cox, Brìgh nam Facal ISBN 0-903204-21-5