Tha Ogham neo ogam (neo an t-Ogham neo an t-Ogam) na shean-aibidil Ceilteach. Tha e a’ cleachdadh stiallan agus puingean. Cleachdar uaireannan mar seòrsa fhàisneachd

Book of Ballymote 170r.jpg
All Ogham letters including Forfeda - Übersicht aller Ogham-Zeichen einschließlich Forfeda.jpg