An diofar eadar na mùthaidhean a rinneadh air "Eilidh Watt"

Chaidh 66 baidht a thoirt air falbh ,  4 bhliadhnaichean air ais
smachd ùghdarrais is sgioblachadh
(sgioblachadh iomraidhean)
(smachd ùghdarrais is sgioblachadh)
B' e sgrìobhadair Gàidhlig a bh' ann an '''Eilidh Watt''' ([[1908]]-c.[[1996]]).
 
==A Beathabeatha==
Rugadh i anns an [[An t-Eilean Sgitheanach|Eilean Sgitheanach]].<ref name=":0">MacDhòmhnaill, D. (deas.) (1970) ''Briseadh na Cloiche'' Glaschu: Oilthigh Ghlaschu d.84</ref> Fhuair i foghlum an Àrd-sgoil [[Port Rìgh|Phort Rìgh]] agus an uair sin ann an [[Oilthigh Ghlaschu]].<ref name=":0" />
 
B' e tidsear a bh' innte anns na [[Hearadh]], am [[Port Rìgh]] agus [[Fìobha]].<ref name=":0" /><ref name=":1">[http://www.apjpublications.co.uk/skye/prose/creat5.htm Gaelic Literature of the Isle of Skye: an annotated bibliography] (accessed 3 Ogmhìos 2013)</ref> As dèidh dhi a dreuchd a leigeil leatha, thill i dhan Eilean Sgitheanach.<ref name=":1" />
 
Tha i aithnichte mar 'tùs' airson an Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig air loidhne airson trì rudan:</br>
-* lunn-chas </br>
-* à pliùm</br>
-* às an adhar<ref>[http://www2.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/faclair/sbg/tusan.html Liosta Tùsan Stòr-dàta] (leughte 3 Ògmhios 2013)</ref>
 
==Obair Sgrìobhaidh==
** ‘An Neochiontach’, d. 94-117;
** ‘Snathad Bheag an Uair Sin Snathad Mhór’, d. 118-127.
 
* ''Latha a' choin duibh; agus, Ipilidh sgeulachdan'' (1972) (Inbhirnis: Club Leabhar). [na dealbhan le Seumas Donn] (sgeulachd chloinne)
** ‘Latha a’ Choin Duibh’, d. 1-35;
** ‘Ipilidh’, d. 37-47
 
*''Gun fhois: Sgeulachdan mun Dà Shealladh'' (1987) (Edinburgh: Macdonald Publishers) ISBN: 0863340601
**''chan eil tiotalan air na sgeulachdan ach àireamhan''
===Sgeulachdan goirid===
*'An t-Ogha' (1970) ann an MacDhòmhnaill, Coinneach D. (deas.) ''Briseadh na Cloiche agus sgeulachdan eile'' Glaschu: Oilthigh Ghlaschu, 77-81.
 
*'Aon Fhacal anns an Dus', (1972) ''Gairm'' Àir. 78, d.111-116.
 
* 'An Reic' (1972) ann an Donnchadh MacGuaire (deas.). ''Mu ‘n cuairt an Cagailte'' Inbhirnis: Club Leabhar, 57-63.
 
* 'Alasdair Dubh Domhnallach' (1972) ann an Donnchadh MacGuaire (deas.). ''Mu ‘n cuairt an Cagailte'' Inbhirnis: Club Leabhar, 73-79.
 
*'An Duine Cumanta', ''Gairm'' 1972 Àir. 79, d 205-209.
 
*'An Tacharan', (1972) ''Gairm'' Àir. 80 Am Foghar, d. 335-340.
 
*'An Còta', (1973) ''Gairm'' Àir. 82 An t-Earrach, d 123-126.
 
*'An Comharradh', (1973) ''Gairm'' Àir. 83, d 213-214.
 
*'An-diugh 's An-dè', (1973) ''Gairm Àir. 83, d 273.
 
*'Solus/Solas', (1973) ''Gairm'' Àir. 85, d 60-63.
 
* 'Anns a' Cheann Thall' (1974) ''Gairm'' Àir. 86, d 159-162.
 
*'Fliuch do Shùil', (1974) ''Gairm'' Àir. 87, d 233
 
*'An Ìobairt', (1974) ''Gairm'' Àir. 88, d 353-357.
 
*'Bannan', (1974) ''Gairm'' Àir. 89, d 13-18.
 
*'Calman Geal', ''Gairm'' 1975 Àir. 90, d 155-160. (cuideachd ann an (1985) ''Eadar Peann is Pàipear'' Dòmhnall Iain MacIomhair (deas.) Glaschu: Gairm d.44-49.)
 
*'An Cumhnant' (1975-6) ''Gairm'' 93, d 11-16.
 
*'An Tè-leasachaidh', ''Gairm'' 1976 Àir. 95, d 239-242.
 
*'Far-ainm', ''Gairm'' 1976 Àir. 96, d 310-314.
 
*'Curstaidh', ''Gairm'' 1977 Àir. 99, d 257-261.
 
*'Buadhach is Sgriost', ''Gairm'' 1977 Àir. 101, d 23-26.
 
*'Ribeanan Dearga', ''Gairm'' 1978 Àir. 103, d 275-276.
 
*‘Teine a Loisgeas’ (1979) ann an ''Amannan : Sgialachdan Goirid'' [Duneidinn]: U & R Chambers, d. 17-27.
 
*‘An t-As-Creidhmeach’ (1979) ann an ''Amannan : Sgialachdan Goirid'' [Duneidinn]: U & R Chambers, d. 95-100.
 
*'Sligean Falamh', ''Gairm'' 1979 Àir. 106, d 121-125.
 
*'Seonaidh na Theinn', ''Gairm'' 1979 Àir. 108, d 333-338.
 
*'Dà Ìomhaigh', ''Gairm'' 1980 Àir. 110, d 176-180.
 
*'Sinne na Fir A-nis', ''Gairm'' 1980 Àir. 111/112, d 280-284.
 
*'Lorgaidh an Uair an Duine', (1981) ''Gairm'' Àir. 114, d 136-138.
 
*'Dìleas', (1981) ''Gairm'' Àir. 115, d 249-254.
 
*'Duine Beag is Duine Mòr', (1981) ''Gairm'' Àir. 116, d 308-313.
 
*'Cha B' Ann Mar Seo a Bha Iad Air TBH (TV)', (1981) ''Gairm'' Àir. 117, d 41-44.
 
*'An Ceathramh Fear', (1982) ''Gairm'' Àir. 119, d 219-223.
 
*'Puraraich Cait', (1982) ''Gairm'' Àir. 118, d 130-134.
 
*'Mur B' e', (1982) ''Gairm'' Àir. 120, d 337-341. (cuideachd ann an (1985) ''Eadar Peann is Pàipear'' Dòmhnall Iain MacIomhair (deas.) Glaschu: Gairm d.75-80.)
 
*'An Dèidh-làimh', (1982-83) ''Gairm'' Àir. 121, d 33-37.
 
*'A' Tighinn Gu Cala', (1983) ''Gairm'' Àir. 122, d 111-116.
 
*'Roghainn', (1983) ''Gairm'' Àir. 123, d 232-236.
 
*'Na Màthraichean', (1983-84) ''Gairm'' Àir. 125, d 61-65.
 
*'Car eile 'n Adhairc an Daimh', (1984) ''Gairm'' Àir. 126 An t-Earrach, d 159-163.
 
*'An Seot', (1984) ''Gairm'' Àir. 128 Am Foghar: 354-358.
 
*'Cha Chreach Thu Nead na Smeòraich', (1984) ''Gairm'' Àir. 129 An Geamhradh, d 28-32.
 
*'Ainm a' Chiad Ghille', (1985) ''Gairm'' Àir. 132 Am Foghar, d 335-338.
 
*'Crìochan', (1985) ''Gairm'' Àir. 133, d 47-52.
 
*'Bràithrean', (1986) ''Gairm'' Àir. 135, d 248-255.
 
*'Seumas', (1987) ''Gairm'' Àir. 141, d 71-86.
 
*'Roghainn', (1988) ''Gairm'' Àir. 143, d 260-263.
 
*'An Neo-dhàimheil', (1989) ''Gairm'' Àir. 146, d 124-127.
 
*'Mordo Beag', (1990) ''Gairm'' Àir. 151, d 270-275.
 
*'Seann Cleasan is Cleasan Ùra', (1990) ''Gairm'' Àir. 153, d 19-22.
 
*'Duilleag air a Sèideadh leis a' Ghaoith', (1992) ''Gairm'' Àir. 158, d 141-147.
 
*'Is Toigh Leis an Fheannaig', (1993) ''Gairm'' Àir. 164, d 319-332.
 
*'Bacan air a' Chluais Chlì---, (1994) ''Gairm'' Àir. 167, d 203.
 
*'An Spìonadair', (1995) ''Gairm'' Àir. 170, d 183-185.
 
*'Peataichean?' ''Gairm'' 1976 Àir. 97, d 44.
 
===Aistean===
* 'A' Bhàs' (1971) ''Gairm'' Àir. 75, d 217-220.
 
*'Oighreachd a Thathas a' Call', ''Gairm'' 1972 Àir. 79, d 259-260
:- aiste mu fhaclan is abairtean air an robh i eòlach na h-òige.
 
* 'Meallag agus Iuchair' (1975) ''Gairm'' 92: 358:359.
:- aiste air ithe éisg
 
* 'Fluich do Shùil' (1974) ''Gairm'' 87: 233-6.
:- aiste mu creideamhan mu sùilean
 
*'Fàinneachan', ''Gairm'' 1971 Àir. 77, d 49 / No 77, p 49
:- carson a bhios neach a' cosg fàinne
 
*'A' Bhròg is Brògan', ''Gairm'' 1972 Àir. 78, d 153
:- brògan glainne a fhuaireadh ann an uaigh ann an Cologne
 
*'Comhairle don Ghaisgeach is Don Ghealtaire', ''Gairm'' 1971 Àir. 75, d 254
 
*'Na Tonnan nar n-Aghaidh', ''Gairm'' 1972 Àir. 80, d 363
:- eucoir/mì-cheartas an aghaidh mhnathan agus chloinne. Am Merchant of Venice
 
*'Coigreach', ''Gairm'' 1972 Àir. 81, d 43
:- Fionnlagh MacCuing a rugadh 's a thogadh ann an Hiort, 's a chaochail ann am Fìobha.
 
*'Sgiathan an Dealain-dè', ''Gairm'' 1973 Àir. 84, d 313-318.
*'Asal Bhalaam', ''Gairm'' 1974 Àir. 89, d 54-58.
*'Asal Bhalaam', ''Gairm'' 1974 Àir. 89, d 54-58.
:- iomradh air na seann sgeulachdan a bh' aig an Urr. Iain MacAonghais ann an "Buidseachd is Dìomhaireachdan Eile" agus cho math 's a chòrd iad ris an sgrìobhaiche.
 
*'Meallag agus Iuchair', ''Gairm'' 1975 Àir. 92, d 358
:- biadh - na h-Eileanan Siar - iasg - ceann cropaig - sgadan msaa.
 
*'Cisteachan-laighe', ''Gairm'' 1976 Àir. 94, d 123
 
*'Daoradh an Fhearainn', ''Gairm'' 1976 Àir. 94, d 161
 
*'Tha na Clachan Balbh', ''Gairm'' 1978 Àir. 105, d 41
:- cainnt a sinnsearan, à [[Gleann Dail]], san Eilean Sgitheanach; Barpannan/Barpa msaa.
 
*'Buaidh an Fhacail', ''Gairm'' 1980 Àir. 111/112, d 247-248
:- sinnsireachd agus càirdean a' tighinn air chèilidh o thaobh thall an t-saoghail.
 
*'An Saoghal Mun Cuairt Dhuinn', (1980) ''Gairm'' Àir. 113, d 32
 
*'Euchdan Mòra a dh'Aom: Criomagan bho Eachdraidh Chloinn Mhic Asgaill', (1983) ''Gairm'' Àir. 124, d 347
 
* '?' (1984) ''Facal air an Fhacal'' Àir. 2 An t-Earrach 1984, d. 44-46.
:- bruidhinn mu a cuid obrach mar sgrìobhadair
 
==Ceanglaichean a-muigh==
 
* [http://www.skyelit.co.uk/prose/creat5.htm Gaelic Literature of the Isle of Skye: an annotated bibliography]
 
 
{{DEFAULTSORT:Watt, Eilidh}}
{{Smachd ùghdarrais}}
[[Roinn-seòrsa:Gàidheil]]
[[Roinn-seòrsa:Sgrìobhadairean Albannach]]