Na cleachdaichean gnìomhach

Seo liosta dhe na cleachdaichean a rinn gnìomh air choireigin am broinn an 30 latha mu dheireadh.
Na cleachdaichean gnìomhach