Tha reul 'na chruinne mòr dealrach de phlasma, 'ga chumail còmhla le comas iom-tharraing. 'S e a' Ghrian an reul as fhaisge air an Talmhainn.

Reul 'ga chruthachadh ann an sgìre Neul Magellanach Mòr. Dealbh le NASA/ESA

Chithear reultan eile o uachdar na Talamhainn cuideachd air an oidhche mur eil rudan mar neòil ann agus tha coltas puingean beaga dealrach orra leis an astar a tha eadar sinne 's iadsan. Bhathar a' cruinneachadh nam buidhnean as cudromaiche de reultan ann an reul-bhadan gu eachdraidheil agus thugadh ainmean air an fheadhainn as fhollaisiche.

Liosta nan reultan

deasaich
 
Liosta ainmean nan reultan

Aldebaran - Aibhseag

Antares - Sgleodhag

Arcturus & Spica - SiaragSearag

Bellatrix & Kappa Orionis - Fadag ArdFadag Iosal

Betelgeuse - Spor Dearg

Castor & Pollux - GaolagGradhag

Deneb & Altair - Leisgeag ÀrdLeisgeag Iosal

Hercules - Ceilteach (Iorcall)

Polaris - a' Bharr-reult, an Reul-iuil, a' Chailin

Rigel - Spor Liath

Sirius - Reul an Iuchair

Spica - Falachag

Faic cuideachd

deasaich