Tha pàrlamaid na mhòrdhail a chruthaicheas laghan ann an stàit. Mar is àbhaist, tha pàrlamaid air corp deamocratach.

Pàrlamaid Westminster

Tha dà thaigh anns a’ Phàrlamaid WestminsterTaigh nan Cumantan is Taigh nam Morairean.

Ceanglaichean a-muigh

deasaich