Tha pàipear-naidheachd na phasgan de dhuilleagan pàipeir le iomraidhean, altan, sanasan-reic, a thèid a dh'fhoillseachadh gach , seachdain neo mìos.

Pàipearan-naidheachd ri reic

Gàidhlig ann am pàipearan-naidheachd deasaich

Nochdaidh duilleag Gàidhlig gach Disathairne anns The Scotsman. Tha colbh seachdaineil le Aonghas Pàdraig Caimbeul anns an West Highland Free Press (Am Pàipear Beag). Gheibhear an Litir do Luchd-Ionnsachaidh le Ruairidh MacIlleathain gach seachdain agus nochdaidh naidheachdan ann an Gàidhlig an-dràsta is a-rithist cuideachd.

Faic cuideachd deasaich

Ceanglaichean a-mach deasaich

The Scotsman - aistean Ghàidhlig air-loidhne