Tha pàipear-naidheachd na phasgan de dhuilleagan pàipeir le iomraidhean, altan, sanasan-reic, a thèid a dh'fhoillseachadh gach , seachdain neo mìos.

Pàipearan-naidheachd ri reic

Gàidhlig ann am pàipearan-naidheachdDeasaich

Nochdaidh duilleag Gàidhlig gach Disathairne anns The Scotsman. Tha colbh seachdaineil le Aonghas Pàdraig Caimbeul anns an West Highland Free Press (Am Pàipear Beag). Gheibhear an Litir do Luchd-Ionnsachaidh le Ruairidh MacIlleathain gach seachdain agus nochdaidh naidheachdan ann an Gàidhlig an-dràsta is a-rithist cuideachd.

Faic cuideachdDeasaich

Ceanglaichean a-machDeasaich

The Scotsman - aistean Ghàidhlig air-loidhne