Thachair Murt na Ceapaich air 5 an t-Sultain 1663 anns a' Cheapaich. Sgrìobh Iain Lom mu dheidhinn a' mhurt, " 'S fada cuimhne na h-Aoine / Dh'fhàg a chaoidh sinn fo sproc, / Ann an com na Féill Mìcheil."

Tobar nan Ceann

Faic cuideachdDeasaich