'S e morbhach, no morfhach, no morfhaich fearann thar am bi a' mhuir no uisge eile a' sgaoileadh corra uair.