Màthair is clann

Tha màthair a' ciallachadh pàrant boireann.