Tha màthair a' ciallachadh pàrant boireann.

Màthair is clann