'S e athair neo màthair a tha ann am pàrant. 'S e sean-phàrantan a tha air athair/màthair aige/aice.