Is iomadh loch ann an Alba air a bheil an t-ainm Loch Fada.

Is dòcha gu bheil sibh a' lorg:

Loch Fada anns an Eilean Sgitheanach: