Seo liosta de chuid de na lochan ann an Ratharsair.

Ainm Farsaingeachd Cuairt-thomhas Comharradh-clèithe Dealbh
Loch Beag 1 ha (2.5 acair) 0.4 km (0.3 mìle) NG584472
Loch na Bronn 1.3 ha (3.2acair) 0.5 km (0.3 mìle) NG576465
Loch a' Chadha-chàrnaich 3.1 ha (7.7 acair) 1 km (0.6 mìle) NG584392
Loch na Cuilce 0.9 ha (2.2 acair) 0.4 km (0.2 mìle) NG573474
Loch Eadar dà Bhaile 1.7 ha (4.2 acair) 0.8 km (0.5 mìle) NG557407
Lochan gun Ghrunnd 0.7 ha (1.7 acair) 0.3 km (0.2 mìle) NG609516
Loch na Leanna ? ? NG581461
Loch Meall Daimh 1 ha (2.5 acair) 0.4 km (0.3 mìle) NG575401
Loch na Meilich 7.8 ha (19.3 acair) 1.6 km (1 mhìle) NG574398
Loch a' Mhuilinn 1.1 ha (2.7 acair) 0.6 km (0.3 mìle) NG552367
Loch na Mnà 4.1 ha (10.1 acair) 1.2 km (0.7 mìle) NG579387
Loch an Rathaid 2.8 ha (6.9 acair) 0.8 km (0.5 mìle) NG553414
Loch Storab 1.1 ha (2.7 acair) 0.6 km (0.4 mìle) NG565386
Loch an Uachdair 6.5 ha (16.1 acair) 1.9 km (1.2 mhìle) NG582470