'S e baile ann an ceann a deas Ratharsair a th' ann an Inbhir Àrais. 'S e prìomh baile a th' ann. Tha bùth agus bun-sgoil ann.

Taighean ann an Inbhir Àrais
Inbhir Àrais: an sgoil agus an eaglais (Eaglais Shaor Chlèireach)