Tha Gleann Dail na sgìre agus na oighreachd ann an Diùirinis anns an Eilean Sgitheanach.

Gleann Dail

Bha Gleann Dail cudromach ann an Strì an Fhearainn anns an 19mh Linn.

Ceanglaichean a-mach deasaich