Giomach uisge

'S e seòrsa mhaorach a tha ann an Giomach uisge. Tha iad coltach ri giomach ach chan eil iad a' fuireach anns a' mhuir mar giomach.

Giomach uisge
Mexican style Crayfish