'S e an Gearran an dàrna mìos den bhliadhna. Tha 28 làithean anns a' mhìos.

An Gearran, Les Très Riches Heures du duc de Berry, Chantilly.
An Gearran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
Am Faoilleach | An Gearran | Am Màrt | An Giblean | An Cèitean/A' Mhàigh | An t-Ògmhios | An t-Iuchar | An Lùnastal | An t-Sultain | An Dàmhair | An t-Samhain | An Dùbhlachd