'S e an Giblean an ceathramh mìos anns a' bhliadhna. Tha 30 latha sa mhìos.

An Giblean, Les Très Riches Heures du duc de Berry, Chantilly.
An Giblean
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Am Faoilleach | An Gearran | Am Màrt | An Giblean | An Cèitean/A' Mhàigh | An t-Ògmhios | An t-Iuchar | An Lùnastal | An t-Sultain | An Dàmhair | An t-Samhain | An Dùbhlachd