Hi Breckenheimer,
Fàilte an seo! Chunnaic mi gun robh trang aistean ùra a sgrìobhadh. Is math a rinn thu. Dìreach puing bheag: 'S e ...ann an Dòmhnall mac Ailpein, ach "ann am" ro b, p, f, m, mar eiseimpleir: ...ann am Máel Coluim mac Domhnaill.

Welcome here. It's nice that you are contributing to the Gaelic Wikipedia. Just a minor point: it is ...ann an Dòmhnall mac Ailpein, but "ann am" before b, p, f, m, for example: ...ann am Máel Coluim mac Domhnaill.

Rud-eigin eile: Bu toil leam an extension "Book collection" a chur ri wiki Gàidhlig cuideachd. Ach airson sin a dhèanamh, feumaidh “community vote” a bhith ann. Bhiodh e sgoinneil, nan cuireadh tu d’ ainm sìos an seo

By the way: I would like to get the extension: "Book collection" enabled on WP:gd as well. But as usual, they ask for a community vote, so it would be helpful if you could give your opinion here.

Ma bhios ceist a bharrachd agad, dìreach cuir fios thugam, air an duilleig deasbairachd agam no sgrìobh do teachdaireachd sìos an seo.

If you have any further questions, let mi know on my talk page or write them down here. Le deagh dhùrachdan --Sionnach 07:45, 21 An Cèitean 2010 (UTC)
Sionnach, thanks for your help. Breckenheimer 02:45, 22 An Cèitean 2010 (UTC)

Impireachd Naomh Romanach deasaich

Hi Breckenheimer,
just saw your question about "Holy Roman Empire" on the talk page of Tearlach Mòr. It's good, that you noticed the different spellings, but sorry, "Impireachd Romanach Naomh" wouldn't do it (wrong order of words). In my opinion it should be either "Impireachd Naomh Ròmanach" or "Iompaireachd Naomh Ròmanach", see [1] and C. Mark: Gaelic-English Dictionary, or "Ìompaireachd Naomh Ròmanach", see [2] and A. Watson: English-Gaelic dictionary. The problem is, that Gàidhlig doesn't have standardised forms yet, so personally it would respect all those varieties, as long as they can be found in a dictionary or another oficial source. Then we could always add redirects to the article (which isn't written yet :-)) I'll hope, this answered our question. Beannachdan--Sionnach 06:29, 23 An Cèitean 2010 (UTC)

Baile deasaich

Failte a Bhreckenheimer, Chi mi gu bheil thu air a bhi air cuir suas aireamh de gearr aistean mu deidheann bailtean croitearachd 's an eilean sgitheanach. Chan eil "baile beag" a' Ghaidhlig air na aiteachan seo, nach eil ach bailtean fhearainn, neo bailtean croitearachd.

  • baile fhearainn / baile croitearachd : buidheann de croitean agus taighean nan croitear.(3 + lotan).
  • clachan: aite far a bheil cille/eaglais.
  • sraidbhaile: (an Eireann): baile deanta á de sreath de taighean ri taobh rathaid. (Is sraid rathad le taighean dluth ri cheile air gach taobh) .
  • Baile beag: sraid neo dha. eaglais. talla. sgoil. &c. i.e. urbanus.
  • Baile: nas motha: can sluagh 2000-20000.
  • Baile Mor: 20 ,000 +
  • Cathair: (Gu traideasanta) Aros Easbuig. Comhairle.
  • Dun: Baile cudthromach, nach eil na cathair. (Burg).
  • Chan eil an roinneadh eadar na seorsaichean aite rag ach bu choir dha a bhi gad chuideachadh.
Tapadh leibh, Sir/Madam! And feel free to correct any other article or add to them as desired!Breckenheimer 22:52, 19 dhen Lùnastal 2010 (UTC)Reply[reply]

copy & paste deasaich

Hi Breckenheimer, please don' t make any copy & paste moves, trying to put two articles together, as the versions history has to go with the article. For more information see here: en:Wikipedia:Copying within Wikipedia. In case you made a mistake in the title of an article, you can always move it to the correct name by using the tab "gluais" an the top of the article (works only, if there isn't an article under the new name so far). Otherwise just leave a note on my talk page and I'll fix it. I hope you don't mind me pointing that out to you. I' m glad to see that someone else is keeping an eye as well on the recent changes and is writing some new articles. Le deagh dhùrachdan --Sionnach 20:31, 25 dhen Lùnastal 2010 (UTC)Reply[reply]

Sionnach, Thanks for the tip! I'll definitely do that in the future. -- Breckenheimer 01:33, 26 dhen Lùnastal 2010 (UTC)Reply[reply]

Clach Sgain deasaich

Gabhaibh mo leisgeul, ach cha cleachdar an stoidhle "Clach Sgàin" airson An Liath Fàil. :) Cum suas an obair math co-dhiu. User:86.153.197.159 22 dhen t-Samhain 2010

Name change deasaich

A chàirdean, We would like to invite all contributors to take part in the debate to find an appropriate Gaelic form for Wikipedia that doesn't break any rules regarding phonology, intellegibility or forming good neologism. We'd like to invite views/votes from all users here as we'd like to get broad consensus. The debate is here: Name change and - since it involves quite a few technical issues - in English. --Sionnach 20:09, 23 dhen Dùbhlachd 2010 (UTC)Reply[reply]

Ainmean is sloinnidhean deasaich

Halò a charaid, tha deasbad a' dol an-dràsta ann an Talla a' Bhaile airson poileasaidh a chruthachadh mu dheidhinn an ìre dham bu chòir dhuinn ainmean is sloinnidhean cèine eadar-theangachadh dhan Ghàidhlig. On a tha thu nad fhear de na prìomh luchd-deasachaidh an seo, bhiodh e math do bheachd a chluinntinn ma tha ùidh agad. Tìoraidh, --Thrissel 21:06, 11 dhen Ghearrain 2012 (UTC)

Rìghrean deasaich

I think you mean great-great etc with all those mòr's but unfortunately that doesn't work in Gaelic. Check out this page for kinship terms? Akerbeltz (talk) 09:03, 19 dhen Ghiblean 2012 (UTC)Reply[reply]

Thanks for bring up that issue and for the great resource on kinship!Breckenheimer (talk) 12:01, 19 dhen Ghiblean 2012 (UTC)Reply[reply]