'S e còmhlan-ciùil a tha ann an Dàimh.

'S iad buill a' chòmhlain Aonghas MacCoinnich (feadan/pìob), Gabe McVarish (fìdheall), Griogar Labhruidh (seinn/pìob), Murdo Cameron (mandolin/bòcsa-ciùil) agus Ross Martin (giotàr).[1] Roimhe seo, sheinn Calum Ailig Mac a' Mhaoilein còmhla riutha air a' chlàr Crossing Point.

Tha an còmhlan stèidhichte air taobh an iar na Gàidhealtachd ged is ann à àiteachan eadar-nàiseanta a tha na buill o thùs.[1] 'S ann à Màbu, Ceap Breatainn a tha Aonghas MacCoinnich; 's ann à California a tha Gabe McVarish; 's ann à Àrasaig a tha Ross Martin; tha Griogar Labhruidh às a' Bhealach agus tha Murdo Cameron à Gleann Eilg. Tha còig clàran aca.

ClàranDeasaich

 • Moidart to Mabou (2000)
  • 1. Welcome to Scotsville
  • 2. Go Jerry!
  • 3. Òran Eile do'n Phrionnsa
  • 4. Goat Island
  • 5. Nighean Donn a' Chuailein Riomhaich
  • 6. Strathspeys & Reels
  • 7. The King
  • 8. The Brown One
  • 9. Song & March
  • 10. Polkas
  • 11. Wise Maid Set
 • Pirates of Puirt (2004)
 • Crossing Point (2007) Greentrax
  • 1. Dòmhnaill Mòr
  • 2. Mo Nighean Chruinn Donn
  • 3. Trip to Glenfinnan
  • 4. Anxo's
  • 5. Nuair a Chi Thu Caileag Bhòidheach
  • 6. Turbo Shandy
  • 7. Òran a Mhagarine
  • 8. Murdo's
  • 9. Sealg a's Sùgradh nan Gleann
  • 10. Eathar Dubh a Bradhagair
  • 11. Dram
  • 12. Polkas
 • Diversions (2010)
  • 1. Sporan Dhòmhnaill
  • 2. Ida’s Jigs
  • 3. Mo Mhàili Bheag Òg
  • 4. Lads and Lasses
  • 5. An Caol Loch Eilt
  • 6.Taighean Geala
  • 7.‘S dubh choisich mi ‘n oidhche
  • 8. Clann Mhàrtainn
  • 9. He ‘m èille
  • 10. Lock and Load
  • 11. Nan ceadaicheadh an tìde dhomh
 • Tuneship (2014)
  • 1. Raasay
  • 2. Barra to Balloch
  • 3. Coddywatch
  • 4. Siud Agaibh an Deoch a dh’ Òlainn
  • 5. Bottle for Brigg
  • 6. Stormy Hill
  • 7. Hiù ra bhò Nuair a Chaidh mi a Ghlaschu
  • 8. The Gannet
  • 9. Mo Ghleannan Taobh Loch Lìobhann
  • 10. Banjo’s Favourite

Cuirmean àraidDeasaich

Cluich an còmhlan aig Cèilidh a' Cho-fhlaitheis air Pacific Quay ri taobh togalach a' BhBC ann an Glaschu ann an 2014. Chluich Dòmhnall Seathach còmhla riutha. Chaidh a chlàradh air BBC Alba.[2]


IomraidheanDeasaich

 1. 1.0 1.1 Làrach-lìn oifigeil Dàimh.net
 2. 'Cèilidh a' Cho-fhlaitheis', BBC Alba. A' chiad chlàradh Disathairne 26 Iuchar 2014

Ceanglaichean a-muighDeasaich