'S e creidmheach no ban-chreidmheach an t-Soisgeul Iosa Chrìosd Crìosdaidh (no Crìostaidh, iol. Crìosdaidhean). Trì uairean còmhdhalaich sinn am facal 'Crìosdaidh' anns an Tiomnadh Nuadh: anns an Gnìomharan 11 agus 26, mar an ceudna anns an 1 Peadar 4.

Crìosdaidhean ainmeil

Aistidhean co-cheangailte deasaich

Ceanglaichean a-muigh deasaich