Seo clàr de na h-obrach a tha fainear dhomh/ na tha ri thighinn.

PoileasaidheanDeasaich

Poileasaidh Notaichean Adhartas
Iomraidhean agus Tùsan x ri tòiseachadh
Cànan x ri tòiseachadh
Modh x ri tòiseachadh
Dè th' ann an Uicipeid? duilleag ann mar-thà: Ro-ràdh dreachd 1.0 dèanta 5/4/2017
Learners' Corner stèidhichte air tè Cuimreach air tòiseachadh
Roinnean-seòrsa mar a bu chòir roinn-seòrsa a chleachdadh ri tòiseachadh

GoireasanDeasaich

Goireas Notaichean Adhartas
Mar a nìthear Iomraidhean x ri tòiseachadh
Mar a nìthear Roinnean-seòrsa x ri tòiseachadh
Briathrachas ri ceangal dha na duilleagan cobhair air tòiseachadh
Mar a chleachdas dealbhan air Uici

dreachd 1 dèanta. 17/08/17

ciamar a chleachas mi roinn-seòrsa ri tòiseachadh
Tiotalan nan duilleagan dreachd 1 dèanta 11/10/17

Innealan/Teamplaidean an UiciDeasaich

Teachdaireachd Fàilte

do gach cleachdaiche

  1. Faic aig
  2. cruthaich teamplaid
  3. An gabh a dhèanamh le bot?
ri tòiseachadh

Ceanglaichean feumailDeasaich

Na th' ann san Roinn-seòrsa Cobhair.

Na th' ann san Roinn-seòrsa Poileasaidhean na h-Uicipeid.